Služby » Mobilizačné techniky

Mobilizačné techniky

Pri riešení bolestí chrbtice sú častou príčinou blokády. Mobilizačné techniky tieto blokády odstraňujú.