Služby » Detoxikácia

Detoxikácia

Hlavná detoxikácia spočíva v užívaní čisto prírodných informačných preparátov, ktorých práca v organizme sa dá prirovnať k práci anitvírusového programu. Ten po spustení prehľadáva jednotlivé bajty v počítači (bunky v tele), hľadá vírusy a likviduje ich. Imunitný systém prehľadáva bunky v orgánoch, hľadá plesne, chlamýdie, ťažké kovy... a odstraňuje ich.

Detoxikované tkanivo je schopné regenerácie, začína správne pracovať, čím sa zvyšuje celková imunita organizmu. Táto detoxikácia je mimoriadne vhodná a dôležitá aj  pre deti a ako prevencia pre budúce mamičky.